Risico's bij werkgeverschap

Iedere maand salaris uitbetalen aan uw medewerker is uiteraard belangrijk en lijkt in een stabiele situatie de grootste zorg. Echter wanneer de situatie veranderd is het essentieel om al over de nodige kennis en verzekeringen te beschikken voor de risisco's die u dan loopt. 

 

Verzuim

Kijkend naar verzuim liggen namelijk de financiële risico’s voor het grootste gedeelte bij u als werkgever. Niet alleen moet het loon van de zieke werknemer bij een vast contract twee jaar doorbetaald worden, maar ook moeten zowel werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter aan hen stelt. Een werknemer die ziek wordt, kost u als werkgever hoe dan ook geld vanwege de doorbetalingsverplichting die geldt binnen onze wetgeving. Bij een kort ziekteverzuim is dit nog te overzien, maar u weet als werkgever niet vooraf hoe lang ziekte kan duren.
 

Verplicht opbouwen van dossier

En wat als een medewerker een ongeval krijgt en daardoor maanden uit de running is?
Het is niet meer alleen de doorbetalingsverplichting die op dat moment aan de orde is. U dient namelijk een re-integratiedossier op te bouwen wat bij een mogelijke overheveling naar het UWV wordt gecontroleerd (Wet Poortwachter) of u aan alle eisen en verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval dan kan het UWV u een boete opleggen die ertoe kan leiden dat u nog langer moet doorbetalen.
 
Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband geldt dat u ze niet langer door hoeft te betalen dan tot het einde van het dienstverband, maar gelden wel dezelfde regels omtrent de Arbozorg.

Er zijn meer verzekeringen nodig dan u mogelijk vermoed. We adviseren u graag over de volgende verzekeringen passend bij werkgeverschap:
  • Verzuimverzekering 
  • WIA aanvullingsverzekering 
  • WGA eigenrisicoverzekering
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Zakenreisverzekering
  • WEGAM-verzekering

Afspraak maken