Eigendom

Een bedrijf heeft diverse eigendommen welke vaak essentieel zijn voor het functioneren en de continuïteit van het bedrijf. Het is dan ook van belang dat mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Hierna kan de afweging gemaakt worden of de risico’s aanvaardbaar zijn of dat deze afgedekt moeten worden. 


Vanzelfsprekend is preventie belangrijk om risico’s te vermijden. Zoals de risico's bij elektrische installaties inperken door deze regelmatig te controleren en te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Dit klinkt logisch, maar het niet goed functioneren van electrische installaties is de meest voorkomende brandoorzaak. Zelfs 75% van de gevallen!
 

Advies in type veiligheidsinspectie

Verzekeraars kunnen eisen om periodiek uw elektrische installatie te laten controleren op de wettelijke gestelde normen (NEN 3140). Voor deze controle heeft u een zogenaamde gecertificeerde SCIOS Scope inspectie nodig. Deze inspecties keuren en inspecteren de elektrotechnische installaties en elektrische hulpmiddelen (handgereedschappen). 
Tegenwoordig zijn Scope 8 en Scope 10 van toepassing voor de elektrische installaties en Scope 12 voor de zonnepanelen. Kom gerust langs voor advies over uw veiligheidskeuringen en bescherming van uw eigendommen.

Ter bescherming van uw eigendommen adviseert eWe Zekerheid u graag over de verzekeringen die hier betrekking op hebben:
 • Gebouwenverzekering
 • Huurdersbelangverzekering
 • Glasverzekering
 • Inventarisverzekering
 • Goederenverzekering
 • Computerverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Machinebreukverzekering
 • Reconstructieverzekering 
 • Milieuschadeverzekering
 • Cyberverzekering 

Afspraak maken